Bezmaksas piegāde uz pakomātiem no 35.00 EUR
Bezmaksas piegāde uz pakomātiem no 35.00 EUR
0

Garantija

Visām Motivs.lv piedāvātām precēm ir ražotāja garantija
Precēm, kurām ir mazs resurss, barošanas elementiem un piederumiem garantijas termiņš ir ierobežots.
Garantijas termiņš ir noradīts preces aprakstā un garantijas talonā. To var jautāt arī mums.

14 dienu laikā klientam ir tiesības atgriezt pirkumu.
Šajā laikā lūdzam saglabāt oriģinālo iepakojumu, komplektāciju. Nelietot un nebojāt preci.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar izstrādājuma lietošanas instrukciju!

Lūdzu, ievērojiet, ka garantijas saistības nav spēkā, kad:
  • prece ir ekspluatēta ar lietošanas noteikumu pārkāpumiem;
  • nav iespējami uzrādīt patieso sērijas numuru;
  • precei ir mehāniskie bojājumi, svešas nesertificētas iejaukšanas pēdas;
  • ir bojājumi, saistīti ar dabas stihiju, ugunsgrēka, sadzīves faktoru, kaitīgu vielu, šķidrumu un dzīvnieku iedarbību;
  • iekšā ir iekļuvuši sveši priekšmeti;
  • prece bija nepareizi pieslēgta barošanas avotam (tīklam) vai tā parametri neatbilst ražotāja noteiktajiem standartiem.
Līdz garantijas laika beigām lūdzam saglabāt čeku/kvīti un garantijas talonu!
Neskaidrību gadījumā lūdzu, rakstiet mums!